Shopping Cart

Zásady ochrany osobných údajov

Our Privacy Policy

UPOZORNENIE O SÚKROMÍ

Naposledy aktualizované 5. marca 2021

Ďakujeme, že ste sa rozhodli byť súčasťou našej komunity v Ashley Craig SK („spoločnosť“, „my“, „nás“, „náš“). Zaviazali sme sa chrániť vaše osobné údaje a vaše právo na súkromie. Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa tohto oznámenia o ochrane osobných údajov alebo našich postupov týkajúcich sa vašich osobných údajov, kontaktujte nás na adrese .

Keď navštívite našu webovú stránku https://www.ashleycraig.sk/ (ďalej len „webová stránka“), použite prípadne našu aplikáciu Facebook („aplikácia“) a všeobecnejšie použite ktorúkoľvek z našich služieb (ďalej len „aplikácia“). Služby “, ktoré zahŕňajú webovú stránku a aplikáciu), oceňujeme, že nám dôverujete svojimi osobnými údajmi. Vaše súkromie berieme veľmi vážne. V tomto oznámení o ochrane osobných údajov sa vám snažíme čo najjasnejšie vysvetliť, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a aké práva s tým súvisiace máte. Dúfame, že si nájdete čas na dôkladné prečítanie, pretože je dôležité. Ak v tomto oznámení o ochrane osobných údajov existujú akékoľvek podmienky, s ktorými nesúhlasíte, ihneď prestaňte používať naše Služby.

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na všetky informácie zhromaždené prostredníctvom našich Služieb (ktoré, ako je popísané vyššie, zahŕňa našu webovú stránku a aplikáciu), ako aj všetky súvisiace služby, predaj, marketing alebo akcie.

Pozorne si prečítajte toto oznámenie o ochrane osobných údajov, pretože vám to pomôže porozumieť tomu, čo robíme s informáciami, ktoré zhromažďujeme.

OBSAH

1. Aké informácie zhromažďujeme?
2. AKO POUŽÍVAME VAŠE INFORMÁCIE?
3. budú vaše informácie zdieľané s kýmkoľvek?
4. S KOHO BUDÚ VAŠE INFORMÁCIE ZDIEĽANÉ?
5. POUŽÍVAME COOKIES A INÉ TECHNOLÓGIE SLEDOVANIA?
6. POUŽÍVAME APIS PLATFORMY GOOGLE MAPS?
7. AKO SPRACUJEME S VAŠIMI SOCIÁLNYMI PRIHLÁSENÍMI?
8. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE INFORMÁCIE?
9. AKO UCHOVÁVAME VAŠE INFORMÁCIE V BEZPEČNOSTI?
10. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA O SÚKROMÍ?
11. OVLÁDAČE FUNKCIÍ, KTORÉ NESMÚ SLEDOVAŤ
12. MAJÚ Obyvatelia KALIFORNIE ŠPECIFICKÉ PRÁVA O SÚKROMÍ?
13. VYKONÁVAME AKTUALIZÁCIE TOHOTO OZNÁMENIA?
14. AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ O TOMTO OZNÁMENÍ?
15. AKO MÔŽETE OPAKOVAŤ, AKTUALIZOVAŤ ALEBO VYMAZAŤ ÚDAJE, ktoré OD VÁS ZÍSKAME?

1. Aké informácie zhromažďujeme?

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete

Stručne povedané: Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám poskytnete.

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete, keď sa zaregistrujete v Službách, prejavíte záujem získať informácie o nás alebo našich produktoch a Službách, keď sa zúčastňujete aktivít na Službách alebo inak, keď nás kontaktujete.

Osobné informácie, ktoré zhromažďujeme, závisia od kontextu vašich interakcií s nami a Službami, vašich rozhodnutí a produktov a funkcií, ktoré používate. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu zahŕňať nasledujúce:

Vami poskytnuté osobné údaje. Zhromažďujeme e -mailové adresy; telefónne čísla; mená; poštové adresy; čísla debetných/kreditných kariet; fakturačné adresy; kontaktné alebo autentifikačné údaje; preferencie kontaktu; heslá; používateľské mená; a ďalšie podobné informácie.

Údaje o platbe. Môžeme zhromažďovať údaje potrebné na spracovanie vašej platby, ak nakupujete, napríklad číslo vášho platobného nástroja (napríklad číslo kreditnej karty) a bezpečnostný kód spojený s vašim platobným nástrojom. Všetky platobné údaje sú uložené spoločnosťou Ashley Craig UK. Odkazy na tieto oznámenia o ochrane osobných údajov nájdete tu: https://www.ashleycraig.sk/privacy-policy/.

Prihlasovacie údaje sociálnych médií. Môžeme vám poskytnúť možnosť zaregistrovať sa u nás pomocou vašich existujúcich podrobností o účte sociálnych médií, ako je váš účet Facebook, Twitter alebo iný účet sociálnych médií. Ak sa rozhodnete zaregistrovať týmto spôsobom, budeme zhromažďovať informácie popísané v nižšie uvedenej sekcii s názvom „AKO SPRACOVÁVAME VAŠE SOCIÁLNE PRIHLÁSENIA“.

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, musia byť pravdivé, úplné a presné a musíte nás upozorniť na akékoľvek zmeny týchto osobných údajov.

Informácie sa zbierajú automaticky

Stručne povedané: Niektoré informácie – ako napríklad adresa IP (Internet Protocol) a/alebo vlastnosti prehliadača a zariadenia – sa zhromažďujú automaticky pri návšteve našich Služieb.

Pri návšteve, používaní alebo navigácii Služieb automaticky zhromažďujeme určité informácie. Tieto informácie neodhaľujú vašu konkrétnu identitu (napríklad vaše meno alebo kontaktné údaje), ale môžu zahŕňať informácie o zariadení a použití, ako napríklad vašu IP adresu, vlastnosti prehliadača a zariadenia, operačný systém, jazykové predvoľby, odkazujúce adresy URL, názov zariadenia, krajinu, polohu , informácie o tom, ako a kedy používate naše Služby a ďalšie technické informácie. Tieto informácie sú primárne potrebné na udržanie bezpečnosti a prevádzky našich Služieb a na účely našej vnútornej analýzy a nahlasovania.

Ako mnohé firmy, aj my zhromažďujeme informácie prostredníctvom cookies a podobných technológií.

Informácie, ktoré zhromažďujeme, zahŕňajú:
Údaje denníka a používania. Údaje denníka a používania sú informácie o službách, diagnostike, využití a výkone, ktoré naše servery automaticky zhromažďujú, keď pristupujete k našim Službám alebo ich používate, a ktoré zaznamenávame do súborov denníka. V závislosti od toho, ako s nami komunikujete, môžu tieto údaje denníka zahŕňať vašu IP adresu, informácie o zariadení, typ a nastavenia prehliadača a informácie o vašej aktivite v Službách (napríklad pečiatky dátumu/času súvisiace s vašim používaním, stránky a zobrazené súbory, vyhľadávania a ďalšie akcie, ktoré napríklad vykonávate, napríklad aké funkcie používate), informácie o udalostiach v zariadení (napríklad aktivita systému, správy o chybách (niekedy sa im hovorí „crash dumps“) a nastavenia hardvéru).

Údaje o zariadení. Zhromažďujeme údaje o zariadení, napríklad informácie o vašom počítači, telefóne, tablete alebo inom zariadení, ktoré používate na prístup k Službám. V závislosti od použitého zariadenia môžu údaje o tomto zariadení zahŕňať informácie, ako napríklad vašu IP adresu (alebo server proxy), identifikačné čísla zariadení a aplikácií, umiestnenie, typ prehliadača, model hardvéru, poskytovateľ internetových služieb a/alebo mobilný operátor, operačný systém a konfigurácia systému informácie.

Údaje o polohe. Zhromažďujeme údaje o polohe, napríklad informácie o polohe vášho zariadenia, ktoré môžu byť presné alebo nepresné. To, koľko informácií zhromažďujeme, závisí od typu a nastavení zariadenia, ktoré používate na prístup k Službám. Môžeme napríklad použiť GPS a ďalšie technológie na zhromažďovanie údajov o geografickej polohe, ktoré nám oznámia vašu aktuálnu polohu (na základe vašej adresy IP). Môžete sa odhlásiť z toho, že nám umožníte zhromažďovanie týchto informácií, a to buď odmietnutím prístupu k informáciám, alebo deaktivovaním nastavenia polohy vo vašom zariadení. Upozorňujeme však, že ak sa rozhodnete odhlásiť sa, je možné, že nebudete môcť používať niektoré aspekty Služieb.

Informácie zhromaždené prostredníctvom našej aplikácie

Stručne povedané: Zhromažďujeme informácie týkajúce sa vašej geografickej polohy, mobilného zariadenia a povolení Facebooku, keď používate našu aplikáciu.

Ak používate našu aplikáciu, zhromažďujeme tiež nasledujúce informácie:
Informácie o geografickej polohe. Môžeme požiadať o prístup alebo povolenie k sledovaniu informácií o polohe z vášho mobilného zariadenia, a to buď nepretržite alebo počas používania našej aplikácie, aby sme mohli poskytovať určité služby založené na polohe. Ak chcete zmeniť náš prístup alebo povolenia, môžete to urobiť v nastaveniach svojho zariadenia.

Údaje mobilného zariadenia. Automaticky zhromažďujeme informácie o zariadení (ako je ID vášho mobilného zariadenia, model a výrobca), operačný systém, informácie o verzii a informácie o konfigurácii systému, identifikačné čísla zariadenia a aplikácie, typ a verziu prehliadača, model hardvéru poskytovateľ internetových služieb a/alebo mobilný operátor, a adresu IP (alebo server proxy). Ak používate našu aplikáciu, môžeme tiež zhromažďovať informácie o telefónnej sieti spojenej s vašim mobilným zariadením, operačnom systéme alebo platforme vášho mobilného zariadenia, type mobilného zariadenia, ktoré používate, jedinečnom ID zariadenia vášho mobilného zariadenia a informáciách o funkciách k našej aplikácii, ku ktorej ste sa dostali.

Povolenia pre Facebook. Štandardne pristupujeme k základným informáciám o vašom účte Facebook vrátane vášho mena, e -mailu, pohlavia, dátumu narodenia, aktuálneho mesta a adresy URL profilového obrázku, ako aj k ďalším informáciám, ktoré sa rozhodnete zverejniť. Môžeme tiež požiadať o prístup k ďalším povoleniam súvisiacim s vašim účtom, ako sú priatelia, prihlásenia a označenia páči sa mi, a môžete sa rozhodnúť udeliť alebo odmietnuť nám prístup ku každému jednotlivému povoleniu. Ďalšie informácie o povoleniach Facebooku nájdete na referenčnej stránke povolení pre Facebook.
Tieto informácie sú primárne potrebné na udržanie bezpečnosti a prevádzky našej aplikácie, na riešenie problémov a na účely vnútornej analýzy a nahlasovania.

2. AKO POUŽÍVAME VAŠE INFORMÁCIE?

Stručne povedané: Vaše údaje spracúvame na účely založené na oprávnených obchodných záujmoch, plnení našej zmluvy s vami, dodržiavaní našich zákonných povinností a/alebo vašom súhlase.

Osobné údaje zhromaždené prostredníctvom našich Služieb používame na rôzne obchodné účely popísané nižšie. Vaše osobné údaje na tieto účely spracovávame v súlade s našimi oprávnenými obchodnými záujmami, aby sme s vami mohli uzavrieť alebo plniť zmluvu, s vašim súhlasom a/alebo kvôli dodržaniu našich zákonných povinností. Vedľa každého z nižšie uvedených účelov uvádzame konkrétne dôvody spracovania, na ktoré sa spoliehame.

Informácie, ktoré zhromažďujeme alebo dostávame, používame:
Na uľahčenie vytvorenia účtu a procesu prihlásenia. Ak sa rozhodnete prepojiť svoj účet s nami s účtom tretej strany (ako je napríklad váš účet Google alebo Facebook), použijeme informácie, ktoré ste nám umožnili zhromaždiť od týchto tretích strán, na uľahčenie vytvorenia účtu a procesu prihlásenia na účely vykonávania zmluvu. Ďalšie informácie nájdete v nižšie uvedenej časti s názvom „AKO SPRACUJEME S VAŠIMI SOCIÁLNYMI PRIHLÁSENÍMI“.

Odoslať svedectvá. Uverejňujeme svedectvá o našich Službách, ktoré môžu obsahovať osobné informácie. Pred odoslaním posudku získame váš súhlas s použitím vášho mena a obsahu posudku. Ak chcete svoje svedectvo aktualizovať alebo vymazať, kontaktujte nás na adrese a zadajte svoje meno, umiestnenie posudku a kontaktné informácie.

Požiadajte o spätnú väzbu. Vaše údaje môžeme použiť na vyžiadanie spätnej väzby a na kontaktovanie vás ohľadom vášho používania našich služieb.

Povolenie komunikácie medzi používateľmi. Vaše údaje môžeme použiť na to, aby sme so súhlasom každého používateľa umožnili komunikáciu medzi používateľmi.

Na správu používateľských účtov. Vaše údaje môžeme použiť na účely správy nášho účtu a jeho udržania v prevádzkyschopnom stave.

Na odoslanie administratívnych informácií. Vaše osobné údaje môžeme použiť na zaslanie informácií o produkte, službe a nových funkciách a/alebo informácií o zmenách našich zmluvných podmienok a zásad.

Na ochranu našich Služieb. Vaše údaje môžeme použiť ako súčasť nášho úsilia o zaistenie bezpečnosti našich služieb (napríklad na monitorovanie podvodov a prevenciu).

Vynútiť dodržiavanie našich zmluvných podmienok a zásad na obchodné účely, dodržiavanie zákonných a regulačných požiadaviek alebo v súvislosti s našou zmluvou.

Reagovať na zákonné žiadosti a predchádzať škodám. Ak dostaneme predvolanie alebo inú právnu žiadosť, možno budeme musieť skontrolovať údaje, ktoré vlastníme, aby sme zistili, ako reagovať.

Plňte a spravujte svoje objednávky. Vaše údaje môžeme použiť na plnenie a správu vašich objednávok, platieb, vrátenia a výmeny uskutočnených prostredníctvom Služieb.

Spravujte žrebovania o ceny a súťaže. Keď sa rozhodnete zúčastniť sa našich súťaží, môžeme vaše údaje použiť na správu žrebovaní cien a súťaží.

Poskytovať a uľahčovať poskytovanie služieb používateľovi. Vaše údaje môžeme použiť na to, aby sme vám mohli poskytnúť požadovanú službu.

Reagovať na otázky používateľov/ponúkať používateľom podporu. Vaše údaje môžeme použiť na to, aby sme odpovedali na vaše otázky a vyriešili prípadné problémy, ktoré by ste mohli mať s používaním našich služieb.

Aby sme vám mohli zasielať marketingové a propagačné oznámenia. My a/alebo naši marketingoví partneri tretích strán môžeme použiť osobné údaje, ktoré nám pošlete, na naše marketingové účely, ak je to v súlade s vašimi marketingovými preferenciami. Keď napríklad prejavíte záujem získať informácie o nás alebo našich Službách, prihlásite sa na marketing alebo nás inak kontaktujete, budeme od vás zhromažďovať osobné údaje. Naše marketingové e-maily môžete kedykoľvek zrušiť (pozrite si časť „AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA O SÚKROMÍ“ nižšie).

Poskytujte cielenú reklamu. Vaše informácie môžeme použiť na vývoj a zobrazenie prispôsobeného obsahu a reklamy (a spoluprácu s tretími stranami, ktoré tak robia) prispôsobené vašim záujmom a/alebo polohe a na meranie jej účinnosti.

Na iné obchodné účely. Vaše údaje môžeme použiť na iné obchodné účely, ako napríklad analýzu údajov, identifikáciu trendov používania, stanovenie účinnosti našich propagačných kampaní a vyhodnotenie a zlepšenie našich služieb, produktov, marketingu a vašich skúseností. Tieto informácie môžeme používať a uchovávať v súhrnnej a anonymizovanej forme, aby neboli spojené s jednotlivými koncovými používateľmi a neobsahovali osobné informácie. Bez vášho súhlasu nebudeme používať identifikovateľné osobné údaje.

3. budú vaše informácie zdieľané s kýmkoľvek?

Stručne povedané: Informácie zdieľame iba s vašim súhlasom, v súlade s právnymi predpismi, s poskytovaním služieb, s ochranou vašich práv alebo s plnením obchodných povinností.

Vaše údaje, ktoré uchovávame, môžeme spracúvať alebo zdieľať na základe nasledujúceho právneho základu:
Súhlas: Vaše údaje môžeme spracúvať, ak ste nám dali konkrétny súhlas s použitím vašich osobných údajov na konkrétny účel.

Oprávnené záujmy: Vaše údaje môžeme spracúvať, pokiaľ je to primerane nevyhnutné na dosiahnutie našich oprávnených obchodných záujmov.

Plnenie zmluvy: V prípade, že sme s vami uzatvorili zmluvu, môžeme spracúvať vaše osobné údaje, aby sme splnili podmienky našej zmluvy.

Právne povinnosti: Vaše údaje môžeme zverejniť tam, kde to od nás zákon vyžaduje, aby sme splnili platné zákony, vládne požiadavky, súdne konanie, súdny príkaz alebo právny proces, napríklad v reakcii na súdny príkaz alebo predvolanie ( vrátane reakcie na verejné orgány na splnenie požiadaviek národnej bezpečnosti alebo presadzovania práva).

Životne dôležité záujmy: Vaše informácie môžeme zverejniť tam, kde sa domnievame, že sú potrebné na vyšetrenie, predchádzanie alebo prijatie opatrení týkajúcich sa možného porušenia našich zásad, podozrenia z podvodu, situácií zahŕňajúcich potenciálne ohrozenie bezpečnosti akejkoľvek osoby a nezákonných činností, alebo ako dôkaz v súdny spor, do ktorého sme zapojení.
Konkrétnejšie možno budeme musieť spracovať vaše údaje alebo zdieľať vaše osobné údaje v nasledujúcich situáciách:
Obchodné prevody. Vaše informácie môžeme zdieľať alebo prevádzať v súvislosti s akýmkoľvek spojením alebo počas rokovaní o fúzii, predaji majetku spoločnosti, financovaní alebo akvizícii celého alebo časti nášho podnikania inej spoločnosti.

Predajcovia, poradcovia a ďalší poskytovatelia služieb tretích strán. Vaše údaje môžeme zdieľať s predajcami, poskytovateľmi služieb, dodávateľmi alebo zástupcami tretích strán, ktorí vykonávajú služby pre nás alebo v našom mene a vyžadujú prístup k takýmto informáciám, aby mohli túto prácu vykonávať. Medzi príklady patrí: spracovanie platieb, analýza údajov, doručovanie e -mailov, hostiteľské služby, zákaznícky servis a marketingové úsilie. Vybraným tretím stranám môžeme povoliť používať v Službách technológiu sledovania, ktorá im umožní zhromažďovať v našom mene údaje o tom, ako v priebehu času interagujete s našimi Službami. Tieto informácie je možné okrem iného použiť na analýzu a sledovanie údajov, stanovenie popularity určitého obsahu, stránok alebo funkcií a lepšie porozumenie online aktivitám. Pokiaľ nie je v tomto upozornení popísané, nezdieľame, nepredávame, neprenajímame ani neobchodujeme s žiadnymi vašimi informáciami s tretími stranami na ich propagačné účely. Máme uzatvorené zmluvy s našimi spracovateľmi údajov, ktoré sú navrhnuté tak, aby pomáhali chrániť vaše osobné údaje. To znamená, že s vašimi osobnými údajmi nemôžu nič robiť, pokiaľ sme im to nedali pokyn. Tiež nebudú zdieľať vaše osobné informácie so žiadnou organizáciou okrem nás. Zaväzujú sa tiež chrániť údaje, ktoré uchovávajú v našom mene, a uchovávať ich po dobu, ktorú zadáme.

4. S KOHO BUDÚ VAŠE INFORMÁCIE ZDIEĽANÉ?

Stručne povedané: Informácie zdieľame iba s nasledujúcimi tretími stranami.

Vaše informácie zdieľame a zverejňujeme iba s nasledujúcimi tretími stranami. Každú stranu sme kategorizovali, aby ste mohli ľahko pochopiť účel našich postupov zhromažďovania a spracovania údajov. Ak sme vaše údaje spracovali na základe vášho súhlasu a chcete svoj súhlas odvolať, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v nižšie uvedenej časti s názvom „AKO NÁS MÔŽETE KONTAKTOVAŤ O TOMTO OZNÁMENÍ?“.
Umožnite používateľom pripojiť sa k svojim účtom tretích strán
Účet Amazon, účet Facebook a účet Google
Optimalizácia obsahu
Google Fonts a Google Site Search
Zálohovanie a zabezpečenie dát
Zálohovanie Disku Google
Faktúra a fakturácia
Apple Pay, Peňaženka Google, PayPal a Stripe
Zdieľanie sociálnych médií a reklama
Reklama na Facebooku, sociálne doplnky Google+ a sociálne doplnky Twitteru
Registrácia a autentifikácia používateľského účtu
Prihlásenie na Facebook, GitHub OAuth, Google OAuth 2.0 a Google Prihlásenie
Webová a mobilná analytika
Google Analytics

5. POUŽÍVAME COOKIES A INÉ TECHNOLÓGIE SLEDOVANIA?

Stručne povedané: Na zhromažďovanie a ukladanie vašich informácií môžeme používať súbory cookie a ďalšie technológie sledovania.

Na prístup k informáciám alebo ich ukladanie môžeme používať súbory cookie a podobné technológie sledovania (ako sú webové majáky a pixely). Konkrétne informácie o tom, ako tieto technológie používame a ako môžete odmietnuť určité súbory cookie, sú uvedené v našom oznámení o súboroch cookie.

6. POUŽÍVAME APIS PLATFORMY GOOGLE MAPS?

Stručne povedané: Áno, na účely poskytovania lepších služieb používame rozhrania Google Maps Platform API.

Tento web alebo aplikácia používa rozhrania Google Maps Platform API, na ktoré sa vzťahujú zmluvné podmienky spoločnosti Google. Tu nájdete zmluvné podmienky platformy Google Maps Platform. Ak sa chcete dozvedieť viac o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google, kliknite na tento odkaz.

7. AKO SPRACUJEME S VAŠIMI SOCIÁLNYMI PRIHLÁSENÍMI?

Stručne povedané: Ak sa rozhodnete zaregistrovať alebo prihlásiť sa do našich služieb pomocou účtu sociálnych médií, môžeme mať prístup k určitým informáciám o vás.

Naše služby vám ponúkajú možnosť zaregistrovať sa a prihlásiť sa pomocou podrobností o vašom účte sociálnych médií tretích strán (ako je vaše prihlásenie na Facebook alebo Twitter). Ak sa to rozhodnete urobiť, od vášho poskytovateľa sociálnych médií dostaneme určité profilové informácie. Profilové informácie, ktoré dostávame, sa môžu líšiť v závislosti od príslušného poskytovateľa sociálnych médií, ale často budú zahŕňať vaše meno, e -mailovú adresu, zoznam priateľov, profilový obrázok a ďalšie informácie, ktoré sa rozhodnete zverejniť na takejto platforme sociálnych médií. Ak sa prihlásite pomocou Facebooku, môžeme tiež požiadať o prístup k ďalším povoleniam súvisiacim s vašim účtom, ako sú vaši priatelia, prihlásenia a označenia páči sa mi, a môžete sa rozhodnúť udeliť alebo odmietnuť nám prístup ku každému jednotlivému povoleniu.

Informácie, ktoré dostaneme, použijeme iba na účely, ktoré sú popísané v tomto oznámení o ochrane osobných údajov alebo ktoré sú vám inak objasnené v príslušných Službách. Upozorňujeme, že nekontrolujeme a ani nezodpovedáme za iné použitia vašich osobných údajov vašim poskytovateľom sociálnych médií tretej strany. Odporúčame vám prečítať si ich oznámenie o ochrane osobných údajov, aby ste pochopili, ako zhromažďujú, používajú a zdieľajú vaše osobné informácie a ako môžete na svojich weboch a aplikáciách nastaviť predvoľby ochrany osobných údajov.

8. AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE INFORMÁCIE?

Stručne povedané: Vaše údaje uchovávame tak dlho, ako je potrebné na splnenie účelov uvedených v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, pokiaľ zákon neustanovuje inak.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať iba tak dlho, ako je to nevyhnutné na účely stanovené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov, pokiaľ zákon nevyžaduje (alebo nepovoľuje (napríklad daňové, účtovné alebo iné zákonné požiadavky) dlhšiu dobu uchovávania). Žiadny účel tohto oznámenia nebude vyžadovať, aby sme vaše osobné údaje uchovávali dlhšie ako časové obdobie, počas ktorého u nás majú používatelia účet.

Keď nebudeme mať žiadnu legitímnu obchodnú potrebu spracúvať vaše osobné údaje, tieto informácie buď vymažeme alebo anonymizujeme, alebo ak to nie je možné (napríklad preto, že vaše osobné údaje boli uložené v záložných archívoch), potom bezpečne uchovávajte svoje osobné údaje a izolujte ich od akéhokoľvek ďalšieho spracovania, kým nebude možné ich vymazanie.

9. AKO UCHOVÁVAME VAŠE INFORMÁCIE V BEZPEČNOSTI?

Stručne povedané: Našim cieľom je chrániť vaše osobné informácie prostredníctvom systému organizačných a technických bezpečnostných opatrení.

Implementovali sme vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia navrhnuté tak, aby chránili bezpečnosť akýchkoľvek osobných údajov, ktoré spracúvame. Napriek našim zárukám a snahe zabezpečiť vaše informácie nie je možné zaručiť stopercentnú bezpečnosť elektronického prenosu cez internet alebo technológie na ukladanie informácií, takže nemôžeme zaručiť ani zaručiť, že hackeri, kybernetickí zločinci alebo iné neoprávnené tretie strany nebudú sme schopní poraziť naše zabezpečenie a nesprávne zhromažďovať, pristupovať, kradnúť alebo upravovať vaše informácie. Aj keď urobíme maximum pre ochranu vašich osobných údajov, prenos osobných údajov do našich služieb a z nich je na vaše vlastné riziko. K Službám by ste mali pristupovať iba v bezpečnom prostredí.

10. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA O SÚKROMÍ?

Stručne povedané: V niektorých regiónoch, ako je napríklad Európsky hospodársky priestor, máte práva, ktoré vám umožňujú lepší prístup k vašim osobným informáciám a kontrolu nad nimi. Svoj účet môžete kedykoľvek skontrolovať, zmeniť alebo zrušiť.

V niektorých oblastiach (napríklad Európsky hospodársky priestor) máte určité práva podľa príslušných zákonov o ochrane údajov. Tieto môžu zahŕňať právo (i) požiadať o prístup a získať kópiu vašich osobných údajov, (ii) požiadať o opravu alebo vymazanie; (iii) obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov; a (iv) v prípade potreby na prenosnosť údajov. Za určitých okolností môžete mať tiež právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov. Na odoslanie takejto žiadosti použite nižšie uvedené kontaktné údaje. Každú žiadosť zvážime a budeme konať v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov.

Ak sa spoliehame na váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Upozorňujeme však, že to neovplyvní zákonnosť spracovania pred jeho odvolaním, ani to neovplyvní spracúvanie vašich osobných údajov vykonávané na základe zákonných dôvodov spracovania, ktoré nie sú súhlasom.

Ak máte bydlisko v Európskom hospodárskom priestore a domnievate sa, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, máte tiež právo podať sťažnosť svojmu miestnemu dozornému orgánu pre ochranu údajov. Ich kontaktné údaje nájdete tu: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

Ak máte bydlisko vo Švajčiarsku, kontaktné údaje na úrady na ochranu údajov sú k dispozícii tu: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html.

Ak máte otázky alebo pripomienky k vašim právam na ochranu osobných údajov, môžete nám poslať e -mail na adresu .

Informácie o účte

Ak by ste chceli kedykoľvek skontrolovať alebo zmeniť informácie vo svojom účte alebo svoj účet zrušiť, môžete:
Prihláste sa do nastavení účtu a aktualizujte svoj používateľský účet.

Kontaktujte nás pomocou uvedených kontaktných informácií.

Na základe vašej žiadosti o zrušenie vášho účtu deaktivujeme alebo odstránime váš účet a informácie z našich aktívnych databáz. V našich súboroch však môžeme ponechať niektoré informácie, aby sme predišli podvodom, riešili problémy, pomáhali pri vyšetrovaní, presadzovali naše Podmienky použitia a/alebo dodržiavali platné zákonné požiadavky.

Súbory cookie a podobné technológie: Väčšina webových prehliadačov je predvolene nastavená na prijímanie súborov cookie. Pokiaľ dávate prednosť, zvyčajne sa môžete rozhodnúť nastaviť prehliadač tak, aby súbory cookie odstraňoval a súbory cookie odmietal. Ak sa rozhodnete súbory cookie odstrániť alebo súbory cookie odmietnuť, môže to mať vplyv na určité funkcie alebo služby našich Služieb. Ak sa chcete zo záujmovo orientovanej reklamy inzerentov v našich Službách odhlásiť, navštívte stránku http://www.aboutads.info/choices/.

Odhlásenie z e -mailového marketingu: Z nášho zoznamu marketingových e -mailov sa môžete kedykoľvek odhlásiť kliknutím na odkaz na zrušenie odberu v e -mailoch, ktoré odosielame, alebo nás kontaktujte pomocou nižšie uvedených údajov. Potom budete odstránení zo zoznamu marketingových e-mailov-napriek tomu s vami môžeme komunikovať, napríklad aby sme vám posielali e-maily súvisiace so službami, ktoré sú nevyhnutné pre správu a používanie vášho účtu, odpovedanie na žiadosti o služby alebo iné nemarketingové účely. Ak sa chcete inak odhlásiť, môžete:
Prejdite na nastavenia svojho účtu a aktualizujte svoje predvoľby.

Kontaktujte nás pomocou uvedených kontaktných informácií.

11. OVLÁDAČE FUNKCIÍ, KTORÉ NESMÚ SLEDOVAŤ

Väčšina webových prehliadačov a niektoré mobilné operačné systémy a mobilné aplikácie obsahujú funkciu Do-Not-Track („DNT“) alebo nastavenie, ktoré môžete aktivovať, aby signalizovalo, že vaše preferencie ochrany osobných údajov nemajú monitorované a zhromažďované údaje o vašich aktivitách pri prehliadaní online. V tejto fáze nebol dokončený žiadny jednotný technologický štandard na rozpoznávanie a implementáciu signálov DNT. Preto v súčasnosti nereagujeme na signály prehliadača DNT ani na žiadny iný mechanizmus, ktorý automaticky oznámi vašu voľbu nesledovať online. Ak je to štandard pre online sledovanie

Popredajná podpora

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte

Bezplatná vnútroštátna doprava

Pri objednávke nad 199 €

Jednoduchá 30 -dňová návratnosť

30 -dňová záruka vrátenia peňazí

100% Secure Checkout

GoPay / MasterCard / Visa