Simparica trio 2,5-5kg

37.00

Simparica trio 2,5-5kg

Ochrana pred vonkajšími parazitmi, srdcovými červami a zároveň vnútorné odčervenie pre psy od 2,5 do 5 kíl.

Nie je na sklade

Notify me when the item is back in stock.

Simparica trio 2,5-5kg

Pomocné látky
Butylhydroxytoluén (E321; 0,018%). Farbivá: žlť SY (E110), červeň Allura (E129), Indigotín (E132). Úplný zoznam pomocných látok je uvedený v časti 6.1.
Žuvacia tableta.
Červenohnedá tableta päťuholníkového tvaru so zaoblenými hranami. Na jednej strane tablety je vyrazený údaj o sile sarolaneru.
Cieľové druhy: Psy.
Pre psy trpiace alebo ohrozené zmiešaným vonkajším a vnútorným parazitárnym napadnutím. Veterinárny liek je určený výhradne pre prípady, keď je indikované súčasné použitie proti kliešťom alebo blchám a gastrointestinálnym nematódam. Veterinárny liek je súčasne účinný pri prevencii dirofilariózy a angiostrongylózy.
Ektoparazity
– Pre liečbu napadnutia kliešťami. Veterinárny liek má okamžitý smrtiaci účinok na kliešte trvajúci 5 týždňov u Ixodes hexagonus, Ixodes ricinus a Rhipicephalus sanguineus a 4 týždne u Dermacentor reticulatus;
-Pre liečbu napadnutia blchami (Ctenocephalides felis a Ctenocephalides canis). Veterinárny liek má okamžitý smrtiaci účinok na blchy s trvaním 5 týždňov, vrátane prevencie ďalšieho napadnutia.
-Veterinárny liek môže byť použitý ako súčasť liečebnej stratégie pre kontrolu alergie na blšie uhryznutie (FAD).
Gastrointestinálne nematódy
Pre liečbu gastrointestinálnych infekcíí škrkavkami a machovcami:
– Toxocara canis – nezrelé dospelé (L5) a dospelé;
-Ancylostoma caninum – L4 larvy, nezrelé dospelé (L5) a dospelé;
– Toxascaris leonina dospelé;
– Uncinaria stenocephala dospelé.
Ďalšie nematódy
-Pre prevenciu dirofilariózy (Dirofilaria immitis);
– Pre prevenciu angiostrongylózy prostredníctvom obmedzenia úrovne infekcie nezrelými dospelými (štádium L5) Angiostrongylus vasorum.
Blchy a kliešte musia na hostiteľovi začať sať, aby boli vystavené sarolaneru. Nie je preto možné vylúčiť prenos infekčných chorôb prenášaných parazitmi.
Rezistencia parazitov na ktorúkoľvek konkrétnu triedu antiparazitík môže vzniknúť po častom opakovanom použití lieku danej triedy. Kvôli obmedzeniu možnosti vzniku rezistencie by sa použitie tohto lieku malo zakladať na posúdení každého jednotlivého prípadu a na miestnych epidemiologických údajoch o aktuálnej citlivosti cieľových druhov.
Osobitné bezpečnostné opatrenia na používanie u zvierat
Vzhľadom na absenciu dostupných údajov by mala byť liečba šteniat mladších ako 8 týždňov a/alebo psov s telesnou hmotnosťou nižšou ako 1,25 kg založená na zvážení prospechu a rizika príslušným veterinárnym lekárom.
Liek bol dobre znášaný u psov s deficienciou proteínu MDR1 -/- (multidrug-resistance-protein 1). U týchto citlivých plemien (ako môžu byť kólie a príbuzné plemená, ale aj iné plemená) je však nutné prísne dodržiavať odporúčanú dávku.
Osobitné bezpečnostné opatrenia, ktoré má urobiť osoba podávajúca liek zvieratám
Po manipulácii s liekom si umyte ruky.
Náhodné požitie lieku môže spôsobiť nežiaduce účinky, napr. prechodné príznaky neurologickej excitácie. Z blistra by mala byť vyňatá len jedna žuvacia tableta a to len v prípade potreby, aby sa zabránilo prístupu detí k lieku. Okamžite po použití by mal byť blister vrátený do kartónovej škatuľky a skladovaný mimo dohľadu a dosahu detí. V prípade náhodného požitia vyhľadať ihneď lekársku pomoc a ukázať písomnú informáciu pre používateľov alebo obal lekárovi.
Nežiaduce účinky (frekvencia výskytu a závažnosť)
Nie sú známe.
Použitie počas gravidity, laktácie, znášky
Bezpečnosť veterinárneho lieku nebola potvrdená počas gravidity a laktácie alebo u psov určených na chov. Neodporúča sa používať u týchto zvierat.
Spôsob podania
Tablety sa môžu podávať v krmive aj samostatne.
Tablety Simparica Trio majú dobré chuťové vlastnosti, väčšina psov ich ochotne konzumuje, keď im ich chovateľ ponúkne. Tableta môže byť podaná v krmive alebo priamo do ústnej dutiny, pokiaľ ju pes neprijme dobrovoľne. Tablety by nemali byť delené.
Liečebná schéma:
Liečebná schéma by mala byť založená na veterinárnej diagnóze, miestnej epidemiologickej situácii a/alebo epidemiologickej situácii v iných oblastiach, ktoré pes navštívil alebo navštívi. Ak je na základe stanoviska veterinárneho lekára požadované opakované podanie lieku, musí každé ďalšie podanie dodržať minimálny časový interval 1 mesiaca.
Liek by sa mal používať iba u psov so súčasne indikovanou liečbou infestácie kliešťami/blchami a gastrointestinálnymi nematódami. Pri absencii rizika zmiešaného napadnutia by sa malo použiť antiparazitikum s užším spektrom účinku.
Liečba napadnutia blchami, kliešťami, a gastrointestinálnymi nematódami:
Veterinárny liek sa môže použiť ako súčasť sezónneho ošetrenia proti blchám a kliešťom (náhrada ošetrenia monovalentným prípravkom proti blchám a kliešťom) u psov s diagnostikovanou súbežnou infekciou gastrointestinálnymi nematódami. Jediné ošetrenie je účinné pre liečbu napadnutia gastrointestinálnymi nematódami. Po liečbe napadnutia nematódami by sa malo ďalej pokračovať v liečbe napadnutia blchami a kliešťami použitím monovalentného prípravku.
Prevencia dirofilariózy a angiostrongylózy:
Jediné podanie tiež funguje ako prevencia angiostrongylózy (obmedzením počtu nezrelých dospelých jedincov (L5) A. vasorum) a dirofilariózy (D. immitis) po 1 mesiac. Ak liek nahrádza iný produkt na prevenciu angiostrongylózy alebo dirofilariózy, mala by sa prvá dávka lieku podať do mesiaca od poslednej dávky predchádzajúceho veterinárneho lieku. V endemických oblastiach by psi mali byť ošetrení liekom na prevenciu dirofilariózy alebo angiostrongylózy v mesačných intervaloch. S preventívnou liečbou proti dirofilarióze sa odporúča pokračovať najmenej 1 mesiac po poslednom kontakte s komármi.
Farmakoterapeutická skupina: antiparazitiká, kombinácie moxidektínu. ATCvet kód: QP54AB52.
Kliešte prisaté na zvierati pred podaním lieku, alebo z nových infestácií, sú usmrtené do 48 hodín.
U bĺch dochádza k nástupu účinku do 12 až 24 hodín po prisatí, po dobu 5 týždňov od podania lieku. Blchy, ktoré napadli zviera pred podaním lieku, sú usmrtené do 8 hodín. Tento veterinárny liek zabíja novo vyliahnuté blchy na psovi skôr, než nakladú vajíčka. Zabraňuje tak zamoreniu blchami na miestach, kam má pes prístup.
Zoznam pomocných látok
Hypromelóza Monohydrát laktózy
Sodná soľ karboxymethylškrobu typu A Meglumín
Butylhydroxytoluén (E321)
Zmes farbív 018 (E110, E129, E132) Hydroxypropylcelulóza
Koloidný bezvodý oxid kremičitý Stearan horečnatý
Kukuričný škrob
Práškový cukor (sacharóza) Tekutá glukóza
Prášok z bravčovej pečene Hydrolyzovaný rastlinný proteín Želatina
Pšeničné klíčky Hydrogenfosforečnan vápenatý
Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v neporušenom obale: 30 mesiacov.
Uchovávať pri teplote do 30°C.

Ďalšie informácie

Hmotnosť 0.2 kg

Recenzie

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Tento produkt môžu ohodnotiť len prihlásení zákazníci, ktorí si ho kúpili.